اعتراض بابانوئل ها

در آستانه سال نوی میلادی فعالان مدنی و معترضان شیوه جدیدی را برای بیان اعتراض های خود انتخاب کرده اند. این روزها درشهر ایروان افرادی در لباس بابانوئل خواستهای مدنی و اعتراض خود را نسبت به قوانین کشور بیان می کنند.
[youtube=http://youtu.be/o7UNQuo9pJg]

نظرات