گروه رقص آختامار در لندن

گروه آختامارگروه آختامار Akhtamar تنها گروه رقصنده ارمنی در شهر لندن است. مدیر این گروه آرسن زاکاریان است که رقص سنتی ارمنی را با رقص مدرن ترکیب کرده است. این گروه 10 پیش سال شکل گرفت و در سال جاری بازسازی شد.افراد در همه گروههای سنی می توانند به آختامار بپیوندند.

نظرات