تعرفه گاز مصرفی کاهش نمی یابد

در روزهای اخیر پس از اینکه شرکت روسی گازپرم 20 درصد از سهام شرکت آرم گازپرم را خریداری کرد، اعلام شد که قیمت گاز صادراتی روسیه به ارمنستان کاهش می یابد.خبر مزبور در میان برخی از مصرف کنندگان گاز در ارمنستان این انتظار را بوجود آورد که تعرفه گاز مصرفی نیز کاهش یابد اما امروز آقای ویگن سرکیسیان مسئول دفتر ریاست جمهوری در یک کنفرانس رسانه ای اعلام کرد که تعرفه گاز مصرفی تغییری نخواهد کرد.
به گفته ویگن سرکیسیان اگر روسیه قیمت گاز صادراتی به ارمنستان را کاهش نمی داد ، دولت ناچار بود تعرفه گاز مصرفی را افزایش دهد همانطور که در 5 سال گذشته اینکار را کرده است اما در شرایط کنونی تا 5 سال آینده تعرفه گاز مصرفی افزایش نخواهد.

نظرات