بیست و پنجمین سالگرد زمین لرزه اسپیتاک

ساعت یازده صبح 7 دسامبر سال 1988 زمین لرزه ای به بزرگی 6.7 ریشتر منطقه اسپیتاک را لرزاند. بر اثر این زلزله دهشتناک در حدود 25 هزار نفر کشته شدند، 20 هزار نفر مجروح گردیدند و 500 هزار نفر خانه و کاشانه خود را از دست دادند.
امسال در بیست و پنجمین سالگرد این حادثه غم انگیز بسیاری از سیاستمداران و دیپلماتها دقایقی را در کنار بنای یادبود قربانیان زمین لرزه اسپیتاک گذراندند و بیاد از دست رفتگان با بازماندگان این زمین لرزه نیز ابراز همدردی کردند. رئیس جمهور ارمنستان، رهبر روسیه و دیپلماتهای فرانسوی از جمله کسانی بودند که از بنای یادبود قربانیان بازدید کردند.
بدیهی است که تنها نگاه به گذشته ما را از حوادث تلخ مشابه در آینده ایمن نخواهد کرد. مقاوم سازی ساختمانها و سازه ها، تقویت سازمانهای امداد رسان و نهادهای مربوط به کمکهای اضطراری والبته آموزش عمومی مردم از کارهایی است که می تواند اثرات سوء بلاهای طبیعی را کاهش دهد.

نظرات