پروتکل هوانوردی آزاد بین روسیه و ارمنستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت اقتصاد ارمنستان یک پروتکل در زمینه هوانوردی بین روسیه و ارمنستان به امضاء رسیده است که حد بالاتری از آزادی فعالیت در زمینه هواپیمایی بین دو کشور را ایجاد خواهد کرد. این پروتکل امروز 24 دسامبر بین هئیت ارمنی به ریاست گارگین ملکونیان معاون وزارت اقتصاد ارمنستان و وزارت حمل و نقل روسیه در مسکو به امضاء رسید.
آیسور ضمن اعلام این خبر آن را در چهار چوب سیاست آسمان باز معرفی می کند.
آنچه که مسلم است اجرای سیات آسمان باز نیاز به سرمایه گذاری بین المللی دارد. سفر هیئت ارمنی به روسیه و امضاء این پروتکل را می توان در راستای تلاش دولت ارمنستان برای جذب سرمایه در صنعت هوانوردی این کشور درک کرد. گفته می شود تلاش های مشابه ای در رابطه با کشورهای دیگر نیز در جریان بوده است.

نظرات