مستی و رانندگی

مستی و رانندگیمردم ارمنستان عادت دارند که در ایام شادمانی هنگام دید و بازدید ها چند استکانی هم نوشیدنی الکلی بنوشند. در این رابطه مشکلی وجود ندارد و در فرهنگ عمومی جامعه این موضوع پذیرفته شده است حتا برای کسانی که علاقه ای به نوشیدنی های الکلی ندارند. مشکل از انجا آغاز می شود که بعضی ها بعد از ترک میز مهمانی و خروج از مکان میزبان سوار به اتوموبیل شخصی می شوند تا خود و همراهان را به مقصد برسانند.شاید این روزها همه افراد میدانند که رانندگی پس از نوشیدن الکل خلافی سنگین محسوب می شود اما گویا برخی از مردم تصور می کنند که در روزهای جشن عمومی و سراسری باید مقررات را هم کمی سرسری گرفت.
به گزارش نیوز پلیس ارمنستان اعلام کرده است که در زمان برگزاری جشنهای سال نو و در دوران تعطیلات با رانندگانی که الکل مصرف کرده اند، مدارا نخواهد کرد.بر اساس قوانین ارمنستان راننده ای که الکل مصرف کرده باشد مبلغ 100 هزار درام جریمه خواهد شد ولی دوره زمانی 2 ساعته 11 شب 31 دسامبر تا 1 بعد از نیمه شب اول ژانویه استثناء است.

نظرات