کشور سالمندان

ارمنستان در سالهای 2017 تا 2018 به کشور سالمندان تبدیل خواهد شد. این خبر را روزنامه ارمنی هایکاکان ژاماناک بر اساس گزارش بنیاد جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA منتشر کرده است.
کشورهایی سالمند هستند که حداقل 14 درصد از جمعیت آنها بیش از 65 سال سن داشته باشند. در کشورهای مرفه کاهش میزان تولد و بالا رفتن میانگین عمر باعث سالمند شدن جمعیت می شود اما در کشورهایی مانند ارمنستان رشد منفی جمعیت و مهاجرت نیروی جوان عامل وارونگی هرم جمعیت می شود.
بیشتر کسانی که از ارمنستان مهاجرت می کنند در روسیه اقامت می گزینند.

نظرات