راننده کامیون ایرانی و دستیارانش در مرکز پزشکی گریز

آرمن پارس - گزارش های رسیده از مرکز پزشکی گریز حاکی از آن است که سه مصدوم ایرانی صبح روز 7 دسامبر به این مرکز منتقل شدند. متاسفانه حال یکی از این مجروحان وخیم گزارش شده است.
گفته می شود که این افراد راننده کامیون ایرانی و دستیارانش هستند. جاده ای که پایانه مرزی ایران را به شهر ایروان متصل می کند، بسیار پرخطر و حادثه ساز است. در ماه اکتبر سال جاری نیز یک راننده ایرانی کامیون در این مسیر جان خود را از دست داد.

نظرات