هتل آویاترانس

هتل آویا ترانس در مرکز شهر ایروان  قرار گرفته است و دسترسی مناسبی هم به اماکن  توریستی شهر دارد و هم به ساختمانهای اداری و دولتی. هتل آویا ترانس هم به مسافرانی که برای کسب و کار به ارمنستان مسافرت می کنند، توصیه می شود و هم به مسافرانی که می خواهند استراحت کنند.
اطلاعات هتل:

نام: آویا ترانس هتل Aviatrans Hotel
درجه: 4 ستاره
آدرس: ایروان،خیابان آبویان، شماره 4
لیست قیمت اتاق برای هر شب اقامت:

from 16 March to 31 August
Standard Single 42,000 AMD
Single Deluxe 46,000 AMD
Double Standard 50,000 AMD
Double Deluxe 55,000 AMD
Standard Family Room 70,000 AMD
Deluxe Family Room 75,000 AMD
Luxe 70,000 AMD
from 1 September to 31 October
Standard Single 50,000 AMD
Single Deluxe 55,000 AMD
Double Standard 60,000 AMD
Double Deluxe 65,000 AMD
Standard Family Room 75,000 AMD
Deluxe Family Room 80,000 AMD
Luxe 75,000 AMD
from 1 November to 31 December
Standard Single 30,000 AMD
Single Deluxe 35,000 AMD
Double Standard 40,000 AMD
Double Deluxe 45,000 AMD
Standard Family Room 50,000 AMD
Deluxe Family Room 55,000 AMD
Luxe 55,000 AMD
from 1 January to 15 March
Standard Single 30,000 AMD
Single Deluxe 35,000 AMD
Double Standard 40,000 AMD
Double Deluxe 45,000 AMD
Standard Family Room 50,000 AMD
Deluxe Family Room 55,000 AMD
Luxe 55,000 AMD

نظرات