ارمنستان در اطلاعات نامه جهان

در پست نگاهی گذرا به ارمنستان اطلاعات کلی درباره این کشور، تاریخچه آن،فرهنگ و زبان، راههای مسافرت، گشت و گذار، خوردن و نوشیدن و محل اقامت را توضیح دادم. در پست اطلاعات کلی درباره ارمنستان هم چند لینک مفید برای بدست آوردن اطلاعات کلی را معرفی کردم.
اطلاعات آماری مربوط به ارمنستان و البته همه کشورهای جهان بطور مرتب در حال تغییر است. اطلاعات مربوط به جغرافیا، جمعیت‌شناسی، حکومت، اقتصاد و ارتش باید بطور مرتب یا حداقل همه ساله بروز شوند. مرجعی که اطلاعات اماری کلی در مورد کشورها را بروز می کند سالنامه ای است که از سوی سازمان سیا منتشر می شود و اطلاعات نامه جهان نام دارد. در اطلاعات نامه جهان اطلاعاتی درباره جغرافیا، مردم و جامعه، اقتصاد، انرژی،ارتباطات، حمل و نقل و غیره را بر اساس آخرین آمارهای سالانه بدست خواهید آورد.

نظرات