اقدام به خودسوزی در مقابل کاخ ریاست جمهوری

روز 4 دسامبر جاری خانم ناخشون ینگیباریان در مقابل اقامتگاه رئیس جمهور ارمنستان بر روی بدن خود بنزین میریزد تا خود را به آتش بکشد. افسران پلیس در محل که متوجه اقدامات این زن می شوند، دست به کار می گردند و مانع از خودسوزی او می شوند. آنها آمبولانس خبر می کنند و این زن را در اختیار اورژانس ایروان قرار می دهند.
بنابر گزارش نیوز این زن در اعتراض به آنچه بی عدالتی علیه فرزندش نامیده، دست به اینکار زده است. پسر این خانم دو سال است که در بازداشت بسر می برد و او فکر می کند که فرزندش بی گناه است.

نظرات