هدهد پرنده سال 2014 در ارمنستان

Hoopoeارمنستان پرنده هدهد یا شانه بسر را نماد سال 2014 انتخاب کرده است.
انجمن حمایت از پرندگان ارمنستان Հայաստանի Թռչունների Պահպանման Միությունը اعلام کرد که بر اساس رای گیری انجام شده هدهد به عنوان پرنده سمبل سال 2014 شناخت شد.
انجمن حمایت از پرندگان ارمنستان ASPB یک سازمان غیرانتفاعی است که برای حفاظت از محیط زیست و بویژه پرندگان فعالیت می کنند.
اسامی دیگر هدهد عبارتند از پوپک و مرغ سلیمانHoopoe .

نظرات