25 دقیقه در انتظار آتش نشان

در ساعت 12:41 امروز یکشنبه به وزارت امور اضطراری ارمنستان اطلاع داده می شود که آپارتمانی واقع در خیابان بوزند ایروان دچار آتش سوزی شده است.  به گزارش ترت  آتش نشانی  ساعت 13:06 به محل سانحه می رسد.
خیابان بوزند در مرکز شهر ایروان واقع شده است و در ساعات حادثه بخاطر تعطیلی یکشنبه ترافیک چندانی در منطقه رویت نمی شد. انتظار 25 دقیقه ای در این شرایط اورژانسی بسیار خسارت آفرین است. همینجا از فرصت استفاده می کنم و به افرادی در فکر مهاجرت به کشورهای فقیر و جهان سومی هستند، یادآوری می کنم که در اینجور مملکتها ریسک و خطر بالایی برای زندگی وجود دارد. در صورت بروز یک سانحه، اغلب اوقات کارآمدی چندانی برای مهار آن وجود ندارد.

نظرات