لغو مجوز شرکت بیمه با 270 نمایندگی

بانک مرکزی ارمنستان اعلام کرد که مجوز فعالیت شرکت بیمه کاسکاد Cascade Insurance CJSC را باطل نموده است. به گزارش وبسایت بانک مرکزی ثبت 270 نماینده این شرکت لغو می شود.

نظرات