تولد 401 نوزاد در هفته اول سال

وزارت بهداشت ارمنستان اعلام کرد که در هفته اول ماه ژانویه 2014 تعداد 401 نوزاد در این کشور متولد شدند.  مادران 307 نوزاد از شهر ایروان بودند و بقیه مادران اهل مناطق  دیگر ارمنستان.

نظرات