ارمنستان در رتبه 41 آزادی اقتصادی

نشریه وال استریت جورنال و بنیاد هریتیج ارمنستان را 41 امین اقتصاد آزاد جهان معرفی کردند.
در فهرست بندی منتشر شده از سوی وال استریت ژورنال و بنیاد هریتیج در سال 2014 کشورهای جهان از رتبه 1 تا 178 از نظر سطح آزاد یا لیبرال بودن اقتصاد را به خود اختصاص داده اند. کشور ارمنستان در این فهرست رتبه 41 را بدست آورده است و در گروه کشورهای به نسبت آزاد moderately free جای گرفته است. در این فهرست بندی کشورهای لتونی با رتبه 42 ، اسرائیل 44 و قبرس 46 در جایگاهی پایین تر از ارمنستان قرار می گیرند.
در میان همسایگان ارمنستان، ترکیه در رتبه 64 ، آذربایجان 81 و جمهوری اسلامی ایران در رتبه 173 قرار می گیرند و سطح آزادی اقتصادی در این کشورها پایین تر از ارمنستان ارزیابی شده است. کشور گرجستان با کسب رتبه 22 آزاد ترین اقتصاد منطقه را دارا می باشد.

نظرات