53 تصادف جاده ای در 8 روز اول 2014

در 8 روز اول سال 2014 یعنی از یکم تا هشتم ژانویه تعداد 53 مورد تصادف رانندگی در جاده های ارمنستان گزارش شد. به گزارش آیسور در این تصادفات 10 نفر کشته شدند و 82 نفر مجروح گردیدند.

نظرات