ارمنستان در نمایشگاه کتاب لندن شرکت می کند

نمایشگاه کتاب لندن امسال از 8 تا 10 آوریل برگزار خواهد شد. با مشارکت سفارت ارمنستان در لندن و شورای جامعه ارمنی بریتانیا در سال 2014 نیز مانند سال گذشته ارمنستان در این نمایشگاه حضور خواهد داشت و کتابها و آثار هنری ارامنه عرضه خواهد شد.
هنرمندان و نویسندگان ارمنی و نیز افرادی که کتابهایی درباره ارمنستان تالیف کرده اند می توانند بطور رایگان آثار خود را در معرض نمایش بگذارند.

نظرات