لویسا قامبریان در سانحه رانندگی

روز 10 ژانویه جاری لویسا قامبریان هنرپیشه معروف ارمنستان هنگام رانندگی با یک اتوموبیل دیگر تصادف کرد. این سانحه در تقاطع خیابان پاپازیان با آرام خاچاتوریان در شهر ایروان اتفاق افتاد و خوشبختانه آسیب جدی به کسی وارد نشد.
در ارمنستان آمار سوانح رانندگی بالا است و هر از چندی چهره های معروف کشور نیز دچار سانحه رانندگی می شوند.

نظرات