سگهای کارمند در خدمت دولت

Pet employees of Armenian rescue serviceوزارت امور اضطراری ارمنستان 4 سگ را در استخدام خود درآورده است. یک توله سگ نیز تحت پوشش این وزارتخانه زندگی می کند تا پس از بزرگ شدن مشغول کار شود. این سگها حساسیت بالایی به وجود انسان دارند. در صورت بروز حودث ناگواری مانند زمین لرزه این سگها می توانند برای یافتن مصدومان و افراد زیر آوار به امدادگران یاری برسانند.
[youtube=http://youtu.be/GQvqLjMjA7A]

نظرات