شهردار ایروان به پندرسکی مدال طلا اهدا می کند

در روزهای پندرسکی، آقای کریستف پندرسکی در شهر ایروان حضور دارند. تارون ماگاریان شهردار ایروان امروز مدال طلا به ایشان اهدا کردند.
حضور این هنرمند برجسته در ارمنستان و ملاقات وی با شهردار ایروان اهمیت فراوانی دارند. مردم و دولتمردان کشور ارمنستان به هنر علاقه  دارند و برای هنرمندان ارزش و احترام ویژه ای قائل هستند. در این کشور بالاترین مقام سیاسی نیز هنرمند است.

نظرات