شهردار ایروان به پندرسکی مدال طلا اهدا می کند

قفقازستان - در روزهای پندرسکی، آقای کریستف پندرسکی در شهر ایروان حضور دارند. تارون ماگاریان شهردار ایروان امروز مدال طلا به ایشان اهدا کردند.
حضور این هنرمند برجسته در ارمنستان و ملاقات وی با شهردار ایروان اهمیت فراوانی دارند. مردم و دولتمردان کشور ارمنستان به هنر علاقه  دارند و برای هنرمندان ارزش و احترام ویژه ای قائل هستند. در این کشور بالاترین مقام سیاسی نیز هنرمند است.

نظرات