تمدید مهلت ثبت نام برای کمپ تابستانی دانشگاه

دانشگاه امریکایی ارمنستان اعلام کرده است که مهلت ثبت نام برای کمپ دانشجویی تابستان 2014 تا تاریخ 15 فوریه 2014 تمدید شده است.
پیشتر مهلت ثبت نام تا 15 ژانویه 2014 اعلام شده بود.

نظرات