باز شدن بازار کار لهستان به روی شهروندان ارمنستان

شهروندان ارمنستان بمدت 6 ماه می توانند در لهستان کار کنند بدون آنکه نیاز به دریافت اجازه اقامت کاری داشته باشند.
به گزارش بخش ارمنی رادیو آزادی وزیر کار لهستان تایید کرده است که مجوز اقامت کاری برای شهروندان ارمنستان قابل دسترسی خواهد بود.
کشورهای لهستان پیشتر بازار کار خود را بر روی شهروندان کشورهای روسیه،اوکراین، روسیه سفید، مولداوی و گرجستان باز کرده بود.

نظرات