روز دانشجو در ارمنستان

در بیشتر کشورهای جهان مراسم روز دانشجو یا روز دانش آموز در  پاییز یعنی فصل شروع سال تحصیلی برگزار می شود. روز 17 نوامبر نیز روز جهانی دانش آموز شناخته می شود، در ارمنستان نیز بسیاری از دانشجویان مراسم خاصی در این روز برپا می کنند  اما  مقامات رسمی ارمنستان یکی از روزهای پایان سال تحصیلی را روز دانشجو نامگذاری کرده اند.  دولت ارمنستان روز 16 می را روز دانشجو اعلام کرده است. آرمن آشوتیان وزیر علوم و آموزش ارمنستان علت انتخاب این روز بنام روز دانشجو را تاسیس دانشگاه دولتی ایروان در چنین روزی اعلام کرده است. دانشگاه دولتی ارمنستان قدیمی ترین دانشگاه در ارمنستان است.

نظرات