پرواز بین روسیه و ارمنستان آزاد می شود

قفقازستان - ارمنستان و روسیه توافق کردند که هرگونه محدودیت در پروازهای بین دو کشور را از میان بردارند.
به گزارش نشریه جهان حمل و نقل بین المللی ATW اداره حمل و نقا بین المللی فدراسیون روسیه، روساویاتسیا Rosaviatsia اعلام کرده است که مقامات دو کشور محدودیت در زمینه های تعداد پروازها و هواپیماها و نیز نوع هواپیماها را لغو خواهند کرد.مقررات جدید از سال جاری به اجرا درخواهد آمد.
جمعیت زیادی از ارامنه ساکن کشور روسیه هستند و پرواز بین مسکو و ایروان پنجمین پرواز بین المللی مسکو از نظر کثرت مسافر محسوب می شود. در سال 2012 بین دو شهر مسکو و ایروان 587,945 مسافر جابجا شدند. از مارس 2013 شرکت هواپیمایی ایر ارمنیا جایگزین شرکت هوایی آرماویا در مسیرهای هوایی بین روسیه و ارمنستان گردید.

نظرات