پراخت یارانه گاز به اقشار آسیب پذیر

تیگران سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان امروز در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که قیمت گاز مصرفی برای خانواده های نیازمند به ازای هر متر مکعب 100 درام محاسبه خواهد شد.
قیمت گاز مصرفی خانگی در ارمنستان 156 درام به ازای هر متر مکعب می باشد.

نظرات