بهار زودرس در ایروان

یکی دو روزی است که هوای ایروان بهاری شده است. دیروز و امروز باران بارید و این نشان میدهد که دمای هوا به بالای صفر رسیده است. برف و یخ در خیابانها و معابر آب شده است. کمتر کسی دیگر از کلاه زمستانی و دستکش استفاده می کند. اکنون که این مطلب را می نویسم دمای هوا 4 درجه سانتیگراد بالای صفر است و پنجره اتاقم نیمه باز.
سرمای سخت در ماه دسامبر گذشته، بسیاری را نگران ساخته بود که زمستان سختی در پیش است اما خوشبختانه پیش بینی هواشناسی درست از آب درآمد و زمستان زودرس بهار زودهنگام را بدنبال داشت.

نظرات