نشریه جدید ارمنی زبان در تفلیس

نخستین شماره نشریه ارمنی زبان آردزاگانک Ardzagank در تفلیس منتشر شد. این نشریه مطالبی در مورد سیاست و جامعه در گرجستان و نیز مسائل مربوط به جامعه ارمنی این کشور را بیان می کند.
ناشر اردزاگانک آقای لوان ایشخانیان است. رادیوی عمومی ارمنستان از او نقل می کند که بزودی وبسایت این نشریه نیز بزبانهای ارمنی، روسی و گرجی فعال خواهد شد.
وراستان نشریه ارمنی زبان دیگری است که در شهر تفلیس منتشر می شود. وراستان در زبان ارمنی بمعنای گرجستان می باشد.

نظرات