جامعه ارمنستان دوقطبی است

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در سال 2011 در ارمنستان درآمد دهک ثروتمند جامعه 16 برابر بیشتر از دهک فقیر جامعه است.
به گزارش ترت TERT آرام خاچاتوریان عضو حزب کنگره ملی ارمنستان می گوید که درآمد متوسط ماهانه در کشور 127 هزار درام است که 50 درصد آن صرف خوراک و مواد غذایی می شود. 30 درصد از درآمد نیز صرف پرداخت هزینه ها مصرفی (مانند آب ، برق ، گاز)، اینترنت و حمل و نقل می شود.
به گفته آرام خاچاتوریان مردم ارمنستان برای بدست آوردن غذا کار می کنند.

نظرات