میلیاردرهای ارمنی

قفقازستان - نشریه فوربس ارمنستان ثروتمندترین مردان ارمنی را معرفی می کند. در میان این 10 مرد ثروتمند برخی هنوز کمتر از یک میلیارد دلار ثروت دارند. در وبسایت فوربس میتوانید تاریخچه زندگی این افراد را بدست بیاورید، در اینجا به درج نام و میزان ثروت آنها بسنده می کنم:

1- سامول کاراپتیان، 47 ساله، دارایی خالص: 3.8 میلیارد دلار

2- کیرک کرکوریان، 96 ساله، دارایی خالص: 3.3 میلیارد دلار

3- دانیل خاچاتورف، 41 ساله، دارایی خالص: 2.4 میلیارد دلار

4- ادواردو یورنکیان، 81 ساله، دارایی خالص: 1.8 میلیارد دلار

5- نیکولای سارکیسف، 44 ساله، دارایی خالص: 1.35 میلیارد دلار

6- سرگئی سارکیسف، 53 ساله، دارایی خالص: 1.35 میلیارد دلار

7- آلبرت آودولیان، 42 ساله، دارایی خالص: 0.70 میلیارد دلار

8- اولک مکرتچیان، 47 ساله، دارایی خالص: 0.584 میلیارد دلار

9- واتچه مانوکیان، 68 ساله، دارایی خالص:0.560 میلیارد دلار

10- روبین واردانیان، 45 ساله، دارایی خالص: 0.50 میلیارد دلار

نظرات