نرخ مرگ و میر نوزادان در ارمنستان دوبرابر اروپا است

روز چهارشنبه 29 ژانویه جاری درنیک دومانیان وزیر بهداشت ارمنستان به خبرنگاران گفت که در سال 2013 نرخ مرگ و میر نوزادان در ارمنستان کمتر از متوسط آن در کشورهای همسود CIS بود. با اینحال به گفته او هنوز نرخ مرگ و میر نوزادان در این کشور دوبرابر بیشتر از کشورهای اروپایی است.

نظرات