کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی در ارمنستان

قفقازستان - بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ارمنستان کشور روسیه است.  آمارهای رسمی نشان میدهند که در سال 2012 سرمایه گذاری روسیه در ارمنستان 69 درصد کاهش یافت و در 9 ماهه اول سال 2013 بار دیگر 39 درصد از میزان سرمایه گذاری روسیه در ارمنستان کاسته شد.

به گزارش آرمن پرس واهان لالایان رئیس دپارتمان سیاست سرمایه گذاری وابسته به وزارت اقتصاد ارمنستان علت کاهش سرمایه گذاری روسها در این کشور را پایان یافتن مدت پروژه های در دست اجرا میداند. او بطور مشخص به پروژه های مرتبط با ارتباطات و انرژی اشاره می کند.
با همه اینها دولتمردان ارمنستان امیدوار هستند که با پیوستن این کشور به اتحاد گمرکی حجم سرمایه گذاری روسیه در این کشور افزایش باید.

نظرات