رئیس مجلس ملی ارمنستان نمیگوید خلیج فارس

هویک آبراهامیان رئیس مجلس ملی ارمنستان که به امارات متحد عربی سفر کرده است روز پنج شنبه 30 ژانویه جاری با شیخ دکتر سلطان بن محمد بن صقر القاسمی امیر شارجه ملاقات کرد و به نمایندگی از سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان مدال افتخار به شیخ تقدیم کرد.
اینکه وقتی رئیس مجلس ملی به نمایندگی از رئیس جمهور مدال افتخار اهدا می کند، آیا با اصل تفکیک قوا سازگاری دارد و به وجهه مستقل مجلس ملی آسیب وارد می کند یا خیر، موضوعی است که به سیاستمداران ارمنستان مربوط می شود و بقولی صلاح مملکت خویش خسروان دانند. اما نکته ای که بطور مستقیم بما ایرانیان مربوط می شود اینست که آقای آبراهامیان از نام خلیج فارس در سخنانش استفاده نمی کند. هویک آبراهامیان می گوید ما برای توسعه همکاری با کشورهای عربی خلیج اهمیت زیادی قائل هستیم و البته امارات متحد در صدر قرار دارد.
امیدوارم مسئولان سیاست خارجی در ایران اینگونه رفتارها را در تنظیم روابط خارجی کشور مد نظر داشته باشند. اظهارات رئیس مجلس ملی ارمنستان مقارن شد با دعوت سفیر جمهوری اسلامی در ایروان از سرمایه گذاران ایرانی برای سرمایه گذاری در این کشور.

نظرات