خاج شویان و شام کریسمس

کریسمسدر ارمنستان روز 6 ژانویه یا عید اپیفانی روز کریسمس نیز محسوب می شود. این روز تعطیل رسمی است و  مردم مراسم سنتی و مذهبی کریسمس را برگزار می کنند.
مسیحیان در روز 6 ژانویه، پدیدار شدن خدا به شکل انسانی یعنی به شکل عیسی مسیح را جشن می‌گیرند. این جشن اپیفانی یا خاج شویان نامیده میشود. در ارمنستان جشن کریسمس و عید اپیفانی با هم در روز 6 ژانویه برگزار می شود.
اکثر خانواده ها صبح این روز به کلیسا میروند تا مراسم مذهبی را بجا آورند. بعد از ظهر این روز مردم در خانه و در تدارک شام کریسمس هستند. غذای اصلی در شام کریسمس ماهی و برنج است که با کره درست می شود.شراب هم در میز شام کریسمس سرو می شود.

نظرات