بزودی پرواز بین ارمنستان و تبریز برقرار خواهد شد

انتظار میرود که شرکت هواپیمایی اسکای نت نخستین پرواز به شهرهای تبریز، تفلیس و باتومی را در اواسط ماه مارس برقرار نماید. به گزارش پانوراما این مطلب را گریگوری واردانیان مدیر شرکت اسکای نت به هایکاکان ژامانک گفته است.

نظرات