تالابهای رامسر در ارمنستان

ارمنستان در سال 1993 به کنوانسیون رامسر پیوست. در این کشور سه تالاب رامسر وجود دارد که به مجامع جهانی معرفی شده اند.
معاهده رامسر پیمانی بین‌المللی در سال 1971 میلادی است. نام این پیمان از شهر رامسر در شمال ایران گرفته شده است. این کنوانسیون به منظور حفاظت از تالاب‌ها و پرندگان مهاجر شکل گرفته است و بر مبنای آن، کشورهای عضو موظف هستند تا از تالاب‌های ثبت‌ شده حفاظت کنند. در ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان 18 کشور شرکت‌کننده رسید، اما امروزه 160 کشور جهان عضو این پیمان هستند. تالاب‌های مشمول این پیمان با نام تالاب رامسر مشخص می‌شوند.
روز جهانی تالاب‌ ها World Wetlands Day سالیانه در تاریخ 2 فوریه برگزار می‌شود.

نظرات