توسل به زور مسئله قره باغ را حل نخواهد کرد

Marie-Harfماری هارف معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا می گوید که بکارگیری زور مناقشه قره باغ را حل نخواهد کرد. ما از هر دو طرف می خواهیم که از بکارگیری زور یا تهدید به استفاده از زور خود داری کنند.
به گفته ماری هارف ایالات متحد امریکا بعنوان همکار گروه مینسک با هر دو طرفه مناقشه کار خواهد کرد تا صلح جایگزین مناقشه بشود. ماری هارف می گوید ما می دانیم که این دشوار است اما روی آن کار خواهیم کرد.
مقامات امریکایی پیش از این نیز گفته بودند که مناقشه قره باغ راه حل نظامی ندارد.

نظرات