مشکل هزاران کارگر ارمنستانی با ویزای روسیه

گزارشهای گوناگون حاکی از آن است  که با وضع مقررات جدید ویزا از سوی روسیه هزاران کارگر ارمنستانی که در این کشور مشغول کار هستند دچار مشکل شده اند. بسیاری از افراد شاغل در روسیه که برای گذراندن تعطیلات ماه ژانویه به ارمنستان آمده اند، اکنون نگران هستند که بعلت مشکلات مربوط به ویزا نتوانند کار خود را ادامه بدهند.
گویا اطلاع رسانی در مورد مقررات جدید کافی نبوده است. یک کارگر 51 ساله به آرمنیاناو می گوید که هنگام خروج از روسیه دستمزد ماه آخر خود را دریافت نکرده است و اتومبیل خود را نیز در آن کشور گذاشته است. این کارگر حالا متوجه شده است که برای ورود مجدد به روسیه باید 90 روز صبر کند.
ارمنستان از نظر میزان بیکاری در شرایط اقتصادی بسیار بدی قرار دارد و در صورتی که کارگران ارمنستانی شاغل در روسیه مجبور باشند به کشور خود بازگردند، اوضاع بسیار وخیم تر خواهد شد. مقررات جدیدی که روسیه وضع کرده است تنها مختص شهروندان ارمنستان نیست و کلیه کشورهای همسود را در بر می گیرد. ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان می گوید که این کشور در حال مذاکره با روسیه است تا شرایط خاصی را برای شهروندان ارمنستانی در نظر بگیرد. با اینحال وزیر امور خارجه ارمنستان می گوید که مقررات وضع شده از سوی روسیه  باید مورد احترام قرار گیرد.
واقعیت این است در شرایط کنونی دولترمردان ارمنستان کار زیادی نمی توانند برای تغییر مقررات مربوط به ویزا انجام دهند اما برخی از کارشناسان بر این باور هستند که با پیوستن ارمنستان به اتحاد گمرکی میتوان امید بیشتری نسبت به تغییر رویه کنونی در رابطه با ویزا داشت.

نظرات