کیم کارداشیان باعث طلاق زوج سعودی شد

کیم کارداشیان عربیک زن در عربستان سعودی با عمل جراحی پلاستیک خود را شبیه کیم کارداشیان کرد. این خانم می گوید که سعی می کرد مانند کیم کارداشیان راه برود. گرچه او می گوید که اینکارها را برای این انجام داد که باعث خشنودی همسرش بشود اما گویا همسر ایشان از این رفتارها خوشش نیامد یا اینکه خلاصه بهانه ای بدست آورد که از دست این خانم راحت شود. به گزارش امارات247  همسر این خانم او را طلاق داد و با زن دیگری ازدواج کرده است.

نظرات