دختر شایسته اروگوئه

یوهانا ریوا گاراپتیانیوهانا ریوا گاراپتیان بعنوان دختر شایسته اروگوئه Miss Universo Uruguay در سال 2014  انتخاب شده است. او از ارامنه کشور اروگوئه است.

نظرات