همکاری نظامی ارمنستان و گرجستان

هیئتی گرجستانی به ریاست میخئیل دارچیاشویلی معاون وزارت دفاع این کشور در روز های 28 و 29 ژانویه جاری در ارمنستان حضور داشت و با سیران اوفانیان وزیر دفاع ارمنستان نیز ملاقات داشت.
هیئت گرجستانی در مراسم روز ارتش ارمنستان حضور یافت و گزارش شده است که دو طرف یک برنامه همکاری نظامی برای سال 2014 را امضاء کردند.

نظرات