ارمنستانی ها بیکارترین مردم کشورهای همسود

در آمار رسمی دولت ارمنستان نرخ بیکاری در کشور برای سال 2013 رقم 15.4 درصد اعلام شد. این بالاترین نرخ بیکاری در میان کشورهای شوروی سابق یا جمهوری های همسود است.
برخی از آمارها وضعیت بیکاری در ارمنستان را بدتر از  آمار رسمی دولت نیز اعلام کرده اند. نشریه هایکاکان ژاماناک به نقل از سازمان جهانی کار ILO آمار بیکاری در سال 2013 را 18.6 درصد اعلام کرده است. همین منبع پیش بینی می کند که آمار بیکاری در سال جاری به 19 درصد و تا سال 2018 به 20 درصد افزایش یابد.
در میان همسایگان ارمنستان، کشور گرجستان نیز با نرخ بیکاری 14.3 درصد وضعیت نامناسبی دارد. جمهوری آذربایجان با نرخ بیکاری 5.5 درصد بهترین شرایط را دارد.

نظرات