سفر ادوارد نعلبندیان به امریکای لاتین

ادوراد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان که به امریکای لاتین سفر کرده است با همتای پرویی خود دیدار و گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه ارمنستان روز 6 ژانویه جاری عازم امریکای لاتین شد و قرار است بغیر از پرو از کشورهای پاناما و کوبا نیز بازدید کند.
بطور کلی کشورهای منطقه قفقاز دیلماسی فعالی را در امریکای لاتین دنبال می کنند. روی آوردن به امریکای لاتین دلایل سیاسی دارد و بیشتر با مناقشه های موجود در منطقه ارتباط پیدا می کند.

نظرات