تعطیلات ژانویه برای بار دوم

تعطلات ژانویهامسال مردم ارمنستان در ماه ژانویه برای بار دوم هم به تعطیلات می روند. روز 28 ژانویه روز ارتش و تعطیل رسمی است. امسال مراسم این روز به سه شنبه افتاده است. دولت اعلام کرده است که روز دوشنبه 27 ژانویه نیز تعطیل است بنابراین با احتساب اینکه روزهای شنبه و یکشنبه یعنی 25 و 26 ژانویه نیز تعطیلات آخر هفته است، مردم ارمنستان در اواخر ژانویه یک تعطیلی 4 روزه را در پیش خواهند داشت.
دولت اعلام کرده است که روز شنبه 1 فوریه روز کاری خواهد بود. این روز کاری جایگزین 27 ژانویه خواهد بود.

نظرات