ارمنستان میزبان مسابقات شطرنج انفرادی اروپا

مسابقات شطرنج انفرادی اروپا از 2 تا 15 مارس 2014 در شهر ایروان برگزار خواهد شد. این خبر را وبسایت فدراسیون شطرنج ارمنستان اعلام کرده است.

نظرات