امید به گشایش سفارت ژاپن در ارمنستان

کشور ارمنستان در ژاپن سفارتخانه دارد اما دولت ژاپن در ایروان سفارتی ایجاد نکرده است. هرانت پوقوسیان سفیر ارمنستان در توکیو امیدوار است که سفارت ژاپن در ارمنستان بزودی افتتاح شود.
به گزارش نیوز هرانت پوقوسیان می گوید که سرمایه گذاران ژاپنی بخاطر کوچکی بازار ارمنستان تمایل به سرمایه گذاری در این کشور ندارند اما به گفته او ارمنستان تلاش می کند سرمایه گذاران ژاپنی را متقاعد کند که سرمایه گذاری در این کشور به معنای ورود به بازار ایران و کشورهای همسود CIS می باشد.
بر پایه گزارش فوق سه هزار ارمنی در ژاپن زندگی می کنند که اکثر آنها در توکیو اقامت دارند اما تنها 7 ژاپنی در ارمنستان اقامت دارند.

نظرات