روز جهانی آغوش

Free Hugs Armeniaروز 21 ژانویه هر سال روز جهانی صلح یا آغوش هست. این برنامه در آمریکا در سال 1986 با نام روز ملی آغوش گرفتن National Hug Day بنیانگذاری شد و بعد از آن به سراسر جهان انتقال پیدا کرد و به روز جهانی آغوش International Hug Day معروف شده است.
در جهان جنبشی وجود دارد بنام آغوش مجانی. این حرکت در سال 2004 میلادی شروع شد. فعالان این جنبش با گرفتن تابلویی تحت عنوان آغوش مجانی Free Hugs دیگران را دعوت می‌کنند که آنها را در آغوش بگیرند. با آنکه ارمنستان کشوری مذهبی و سنتی است و روابط افراد با غریبه ها تابع همین سنتها است اما گروههایی از جوانان بارها در راستای این کمپین تلاشهایی انجام داده اند. با اینکه فیلمهای منتشر شده در یوتویب از کمپین آغوش مجانی در ایروان بسیار ویرایش شده و تا حدی مصنوعی است اما باز هم بنظر من بیانگر آن است که افراد فعال کمپین هنوز خوشان هم باور نکرده اند که میتوانند آزادانه در آغوش دیگران بروند.
[youtube=http://youtu.be/KEFSZKx18fE]

نظرات