مردم ارمنستان در اینترنت دنبال چه می گردند؟

سرویس ترند گوگل google trends نشان میدهد که در سال 2013 مردم ارمنستان عبارت "harazat tshnami" را بیشتر از همه جستجو کرده اند. این عبارت که به انگلیسی ترجمه می شود "Own Enemy" نام یک سریال تلویزیونی است که از شبکه های این کشور پخش می شود. سایر عبارتهایی که در لیست جستجوهای برتر مردم ارمنستان قرار گرفته اند مرتبط با فیلم، موزیک و گیم بوده اند.
امسال نیز دو واژه سکس و سکسی در لیست ده عبارت بالاتر مورد جستجوی مردم ایران بوده اند.

نظرات