سفارت ارمنستان در سوئد

روز 22 ژانویه جاری سفیر ارمنستان در سوئد اعتبارنامه خود را به پادشاه این کشور تقدیم کرد.
طی یک مراسم رسمی در کاخ سلطنتی آرتاک آبیتونیان سفیر ارمنستان در سوئد و کارل گوستاف شانزدهم با یکدیگر گفتگو کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ارمنستان گزارش میدهد که پادشاه سوئد از افتتاح سفارت ارمنستان در این کشور ابراز خرسندی کرد. همین منبع اطلاع میدهد که بازگشایی سفارت ارمنستان در سوئد به توسعه روابط بین دو کشور یاری خواهد رساند.
کشور سوئد در ارمنستان سفارتخانه ندارد و سفارت سوئد در تفلیس امور مربوط به ارمنستان را نیز عهده دار است.

نظرات