کشف مقدار زیادی هروئین در گمرک مقری

رسانه های ارمنستان گزارش می دهند که روز 17 ژانویه جاری از داخل یک کامیون در بازرسی گمرک مقری 927 کیلوگرم هروئین کشف شد. این کامیون که راننده آن شهروند گرجستان و 61 ساله معرفی شده است از ایران بصورت ترانزیت به ارمنستان آمده بود و مقصد آن گرجستان بود. کشف این میزان مواد مخدر در ارمنستان بی سابقه عنوان شده است.
درباره هویت دستیاران احتمالی این راننده کامیون مطلبی منتشر نشده است اما سئوالی که باقی می ماند این است که چگونه این مقدار هروئین از مرز نوردوز در ایران رد شده است و بازرسان گمرک ایران متوجه آن نشده اند. چگونه ایست بازرسی های جاده ایران که اتوموبیل یک جوان ایرانی را به خاطر احتمال حمل یک بطری نوشابه الکلی توقیف می کنند، متوجه نشده اند که یک تن هروئین از کنارشان گذشته است؟

نظرات